Inhoudsopgave

Inhoudsopgave van het boek Gewonnen jaren.

Om u een indruk te geven van de opbouw en inhoud van het boek staat hieronder de inhoudsopgave vermeld.

INLEIDING; LEVEN TOEVOEGEN AAN DE GEWONNEN JAREN 

DEEL 1. HET VEGE LIJF: LICHAMELIJK FUNCTIONEREN 
Hoofdstuk 1 Welke lichamelijke functies veranderen, en wanneer? 
Hoofdstuk 2 Welke factoren bevorderen of belemmeren het lichamelijk functioneren?
Hoofdstuk 3 Hoe houd je plezier in het leven bij verminderd lichamelijk functioneren? 
Hoofdstuk 4 Word je op dezelfde manier lichamelijk oud als je ouders? 

DEEL 2. HET HOOFD KOEL HOUDEN: COGNITIEF FUNCTIONEREN
Hoofdstuk 5 Welke cognitieve functies veranderen, en wanneer? 
Hoofdstuk 6 Welke factoren bevorderen of belemmeren het cognitief functioneren?   
Hoofdstuk 7 Hoe houd je plezier in het leven bij cognitieve achteruitgang? 
Hoofdstuk 8 Word je op dezelfde manier cognitief oud als je ouders?

DEEL 3. VERKEREN IN DIVERSE KRINGEN: SOCIAAL FUNCTIONEREN
Hoofdstuk 9 Welke aspecten van je sociale leven veranderen, en wanneer?
Hoofdstuk 10 Welke factoren bevorderen of belemmeren het sociale leven?
Hoofdstuk 11 Hoe houd je plezier in het leven bij verminderd sociaal functioneren?
Hoofdstuk 12 Word je op dezelfde manier sociaal oud als je ouders?   

DEEL 4. DE STEMMING ERIN HOUDEN: EMOTIONEEL FUNCTIONEREN
Hoofdstuk 13 Hoe verandert het welbevinden in de loop van het leven?
Hoofdstuk 14 Specifieke aspecten van emotioneel functioneren
Hoofdstuk 15 Welke factoren bevorderen of belemmeren het welbevinden?
Hoofdstuk 16 Word je op dezelfde manier emotioneel oud als je ouders?

DEEL 5. OUD WORDEN MET VELEN: DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING
Hoofdstuk 17 Levensverwachting en sterftecijfers 
Hoofdstuk 18 De omvang van de oudere bevolking 
Hoofdstuk 19 De samenstelling van de oudere bevolking 
Hoofdstuk 20 Geboorte en migratie   
Hoofdstuk 21 Subjectieve levensverwachting 

DEEL 6. DE ONGEBAANDE PADEN VAN DE OUDERDOM
Hoofdstuk 22 Oud worden als individu   
Hoofdstuk 23 Oud worden in de samenleving

Klik ‘hieronder op “Fragment” om de inleiding van het boek te lezen.